JL Management and Industrial Systems Ltd. Corporate Trainings Corporate Events Workshops Webinars
KeepBizFit Systems
Table Setting
Your Solution Partner

CORPORATE TRAININGS


Menu


Training Catalogue /Eğitim Kataloğu

Training languages are Turkish and English on demand. Our digital system solutions by JLprodsys (ERP , CRM,KPIs, Data analytics,BI, Visual Data MAnagement, and so on) are supported by user trainings in corporates.


Eğitim dilleri talep üzerine Türkçe ve İngilizcedir. ERP , CRM, KPIs, Data analytics, iş zekası, görsel Data yönetimi gibi dijital sistem çözümlerimiz, kurumlarda kullanıcı eğitimleri ile desteklenmektedir.A000-SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

This group covers the trainings of SUPPLY CHAIN, SUPPLIER, LOGISTICS / E-LOGISTICS, PRODUCTION, INVENTORY / STOCKS, STRATEGIC PURCHASING, FOREIGN TRADE, CUSTOMS AND BONDED WAREHOUSE, and is structured according to the requesting company’s, needs, sector and subject by working with relevant Department and HR managers. Trainings can be done in English, Turkish, on-site training, online training, and on demand outside the company. The trainings are interactive and include activities such as case studies, simulation and Project making on the requested subject. Group size: 1-12 participants

...

A000-TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

Bu grup TEDARİK ZİNCİRİ, TEDARİKÇİ, LOJİSTİK/E-LOJİSTİK, ÜRETİM, ENVANTER/STOK, STRATEJİK SATINALMA, DIŞ TİCARET, GÜMRÜK VE ANTREPO eğitimlerini kapsamakta olup, talep eden şirketin ihtiyacına, sektörüne ve konusuna göre yapılandırılmaktadır. İlgili departman ve IK yöneticileri ile birlikte çalışılmaktadır. Eğitimler İngilizce, Türkçe, yerinde eğitim, online eğitim, ve şirket dışında talep doğrultusunda yapılabilir. Eğitimler interaktif, talep edilen konuda vaka çalışması, simülasyon ve projelendirme gibi etkinlikleri kapsamaktadır. Grup büyüklüğü: 1-12 kişi Teklif almak için bize buradan ulaşabilirsiniz.

Training programsA001-SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

It is the creation of strategies and business models that will increase customer satisfaction by ensuring the integration of all business processes in the end-to-end supply chain. It is structured according to the requesting company’s, needs, sector and subject by working with relevant Department and HR managers. Trainings can be done in English, Turkish, on-site training, online training, and on demand outside the company. The trainings are interactive and include activities such as case studies, simulation and Project making on the requested subject. Group size: 1-12 participants

...

A001-TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

Uçtan uca tedarik zinciri içinde yer alan temel iş süreçlerinin entegrasyonunu sağlayarak müşteri memnuniyetini artıracak stratejilerin ve iş modellerinin oluşturulmasıdır. İlgili departman ve IK yöneticileri ile birlikte çalışılmaktadır. Eğitimler İngilizce, Türkçe, yerinde eğitim, online eğitim, ve şirket dışında talep doğrultusunda yapılabilir. Eğitimler interaktif, talep edilen konuda vaka çalışması, simülasyon ve projelendirme gibi etkinlikleri kapsamaktadır. Grup büyüklüğü: 1-12 kişi


A002- SUPPLIER MANAGEMENT

It is the creation of strategies developing and monitoring the basic processes of all external and internal suppliers in the end-to-end supply chain. It is structured according to the requesting company’s, needs, sector and subject by working with relevant Department and HR managers. Trainings can be done in English, Turkish, on-site training, online training, and on demand outside the company. The trainings are interactive and include activities such as case studies, simulation and Project making on the requested subject.

Group size: 1-12 participants

...

A002-TEDARİKÇİ YÖNETİMİ

Uçtan uca tedarik zinciri içinde yer alan temel iş süreçlerinin entegrasyonunu sağlayarak müşteri memnuniyetini artıracak stratejilerin ve iş modellerinin oluşturulmasıdır. İlgili departman ve IK yöneticileri ile birlikte çalışılmaktadır. Eğitimler İngilizce, Türkçe, yerinde eğitim, online eğitim, ve şirket dışında talep doğrultusunda yapılabilir. Eğitimler interaktif, talep edilen konuda vaka çalışması, simülasyon ve projelendirme gibi etkinlikleri kapsamaktadır.

Grup büyüklüğü: 1-12 kişi


A003 LOGISTIC/ E-LOGISTIC MANAGEMENT

It is the creation of a physical business model and the determination of strategies by adding additional processes in E-Commerce to this model in order to provide resources at the required amount at the desired time at the desired cost by targeting customer satisfaction. It is structured according to the requesting company’s, needs, sector and subject by working with relevant Department and HR managers. Trainings can be done in English, Turkish, on-site training, online training, and on demand outside the company. The trainings are interactive and include activities such as case studies, simulation and Project making on the requested subject.

...

A003-LOJİSTİK/E-LOJİSTİK YÖNETİMİ

Müsteri memnuniyeti hedeflenerek, kaynakların ihtiyaç duyulan yerde istenen miktarda istenen zamanda arzu edilen maliyet ile temin edilebilmesi için fiziksel iş modelinin oluşturulması ve bu modele E-Ticaret içerisindeki ek süreçlerin de eklenmesiyle stratejilerin saptanmasıdır. İlgili departman ve IK yöneticileri ile birlikte çalışılmaktadır. Eğitimler İngilizce, Türkçe, yerinde eğitim, online eğitim, ve şirket dışında talep doğrultusunda yapılabilir. Eğitimler interaktif, talep edilen konuda vaka çalışması, simülasyon ve projelendirme gibi etkinlikleri kapsamaktadır.

Grup büyüklüğü: 1-12 kişi


A004 PRODUCTION MANAGEMENT

In order to create customer satisfaction, it is the creation of business models and strategies for planning, monitoring, managing and continuously improving efforts to realize, increase and improve the amount or benefits of goods and services included in the establishment purpose of the enterprise. It is structured according to the requesting company’s, needs, sector and subject by working with relevant Department and HR managers. Trainings can be done in English, Turkish, on-site training, online training, and on demand outside the company. The trainings are interactive and include activities such as case studies, simulation and Project making on the requested subject.

...

A004-ÜRETİM YÖNETİMİ

Müşteri memnuniyetini yaratmak amacıyla, İşletmenin kuruluş amacında yer alan mal ve hizmetlerin miktarını ya da faydalarını gerçekleştirmeye, arttırmaya ve iyileştirmeye yönelik çabaların planlanması, takibi, yönetilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için iş modelinin ve stratejilerinin oluşturulmasıdır. İlgili departman ve IK yöneticileri ile birlikte çalışılmaktadır. Eğitimler İngilizce, Türkçe, yerinde eğitim, online eğitim, ve şirket dışında talep doğrultusunda yapılabilir. Eğitimler interaktif, talep edilen konuda vaka çalışması, simülasyon ve projelendirme gibi etkinlikleri kapsamaktadır.

Grup büyüklüğü: 1-12 kişi


A005-INVENTORY MANAGEMENT

Inventory (Stock) management is the totality of activities aimed at supplying and / or keeping raw materials, auxiliary materials, semi-finished products or products on time at the most affordable cost. In stock management, strategic stocking and inventory are created by using demand forecasts and production planning data. The basic requirements are to determine the level of safety and order points, taking into account the cost of ordering, holding cost, and not-holding costs. It is aimed to carefully plan the stocks formed at every stage within the entire process of the supply chain and to continuously improve them. It is structured according to the requesting company’s, needs, sector and subject by working with relevant Department and HR managers. Trainings can be done in English, Turkish, on-site training, online training, and on demand outside the company. The trainings are interactive and include activities such as case studies, simulation and Project making on the requested subject.

...

A005-ENVANTER/STOK YÖNETİMİ

Envanter (Stok) yönetimi, hammadde, yardımcı madde, yarı mamul ya da mamullerin, zamanında en uygun maliyetle tedarik edilmesi ve/veya bulundurulmasına yönelik faaliyetlerin bütünüdür. Stok yönetiminde, talep tahminleri ve üretim planlama verileri kullanılarak, stratejik stoklama ve envanter yaratılır. Sipariş maliyeti, elde tutma maliyeti, elde bulundurmama maliyeti göz önünde bulundurularak emniyet seviyesi ve sipariş verme noktaları belirlemek temel gerekliliklerdir. Tedarik zincirinin tüm süreci içerisinde her aşamada oluşan stokların dikkatlice planlanması ve sürekli kontrol edilerek iyileştirilmesi hedeflenmektedir. İlgili departman ve IK yöneticileri ile birlikte çalışılmaktadır. Eğitimler İngilizce, Türkçe, yerinde eğitim, online eğitim, ve şirket dışında talep doğrultusunda yapılabilir. Eğitimler interaktif, talep edilen konuda vaka çalışması, simülasyon ve projelendirme gibi etkinlikleri kapsamaktadır.

Grup büyüklüğü: 1-12 kişi


A006-STRATEJICAL PROCUREMENT MANAGEMENT

In order to ensure customer satisfaction, it is the creation of techniques for deciding where and when the components of the product or service production are made in the supply chain process. It is structured according to the requesting company’s, needs, sector and subject by working with relevant Department and HR managers. Trainings can be done in English, Turkish, on-site training, online training, and on demand outside the company. The trainings are interactive and include activities such as case studies, simulation and Project making on the requested subject.

...

A006-STRATEJİK SATINALMA YÖNETİMİ

Müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla ürün veya hizmet üretiminin bileşenlerinin tedarik zinciri sürecinde hangi koşullarda nereden ve ne zaman yapılmasına karar verme tekniklerinin oluşturulmasıdır. İlgili departman ve IK yöneticileri ile birlikte çalışılmaktadır. Eğitimler İngilizce, Türkçe, yerinde eğitim, online eğitim, ve şirket dışında talep doğrultusunda yapılabilir. Eğitimler interaktif, talep edilen konuda vaka çalışması, simülasyon ve projelendirme gibi etkinlikleri kapsamaktadır.

Grup büyüklüğü: 1-12 kişi


A007-FOREIGN TRADE MANAGEMENT - DIŞ TİCARET YÖNETİMİ

It is the procurement and sale of goods and services from-to abroad in accordance with the establishment purpose of the business. Including cross-border transactions and e-commerce into the business model in today's conditions, the goal is to create a business-specific competitive strategy. It is structured according to the requesting company’s, needs, sector and subject by working with relevant Department and HR managers. Trainings can be done in English, Turkish, on-site training, online training, and on demand outside the company. The trainings are interactive and include activities such as case studies, simulation and Project making on the requested subject.

...

A007-DIŞ TİCARET YÖNETİMİ

İşletmenin kuruluş amacına uygun olarak sunulan mal ve hizmetlerin yurt dışından temini ve yurt dışına satım işlemleridir. Sınır ötesi işlemler ve e-ticaret günümüz koşullarında iş modeline dahil edilerek işletmeye özel rekabetçi strateji oluşturulması hedeftir. İlgili departman ve IK yöneticileri ile birlikte çalışılmaktadır. Eğitimler İngilizce, Türkçe, yerinde eğitim, online eğitim, ve şirket dışında talep doğrultusunda yapılabilir. Eğitimler interaktif, talep edilen konuda vaka çalışması, simülasyon ve projelendirme gibi etkinlikleri kapsamaktadır.

Grup büyüklüğü: 1-12 kişi


A008-CUSTOMS AND BONDED WAREHOUSE MANAGEMENT -GÜMRÜK VE ANTREPO YÖNETİMİ

Within the framework of International Trade, a business model is created for the strategic use of private bonded warehouses within the Customs Line in the operating activities with the legal procedures and practices that goods and services are subject to at border crossing. It is structured according to the requesting company’s, needs, sector and subject by working with relevant Department and HR managers. Trainings can be done in English, Turkish, on-site training, online training, and on demand outside the company. The trainings are interactive and include activities such as case studies, simulation and Project making on the requested subject.

...

A008-GÜMRÜK VE ANTREPO YÖNETİMİ

Uluslararası Ticaret çerçevesinde mal ve hizmetlerin sınır geçişinde tabi oldukları kanuni işlemler ve uygulamalar ile Gümrük Hattı dahilinde bulunan Özel Antrepoların İşletme faaliyetlerinde stratejik kullanılması amaçlı iş modeli oluşturulmaktadır. İlgili departman ve IK yöneticileri ile birlikte çalışılmaktadır. Eğitimler İngilizce, Türkçe, yerinde eğitim, online eğitim, ve şirket dışında talep doğrultusunda yapılabilir. Eğitimler interaktif, talep edilen konuda vaka çalışması, simülasyon ve projelendirme gibi etkinlikleri kapsamaktadır.

Grup büyüklüğü: 1-12 kişi


Contact


Mail: yourpartner@jlprodsys.com© 2020 Copyright: JLProductionSystems